Drie onderzochte wilde zwijnen VeluweGezamenlijk beeld van de drie bij DWHC onderzochte wilde zwijnen:
Geen bekende varkensziekten, en geen gezamenlijke doodsoorzaak gevonden.

 

In februari zijn meerdere dode wilde zwijnen aangetroffen op met name de Midden-Veluwe.  De Faunabeheereenheid Gelderland heeft tot 15 maart in totaal 19 meldingen binnen gekregen. Op twee dieren na, zijn ze allemaal ten zuiden van de A1 gevonden. Het betrof hoofdzakelijk vrouwelijke dieren: zeugen, overlopers en biggen en slechts één mannelijk dier.

De wilde zwijnen vertoonden geen sporen van aanrijding, afschot of stroperij. Omdat in dat geval een dood wild zwijn als verdacht wordt beschouwd voor Afrikaanse varkenspest, heeft de NVWA materiaal van een aantal dieren onderzocht. Toen dit bij een aantal dieren was uitgesloten, zijn vervolgens drie wilde zwijnen voor onderzoek naar DWHC gebracht.

In de periode tussen 14 en 26 februari zijn bij DWHC drie vrouwelijke wilde zwijnen onderzocht. Twee dieren kwamen uit Radio Kootwijk, één dier uit Hoenderloo.  Alle drie de zeugen waren drachtig en in goede voedingstoestand; twee  waren hoog-drachtig, het andere dier was nog aan het begin van de dracht.

Tot nu toe is er nog geen gezamenlijke doodsoorzaak gevonden. Het laatst onderzochte dier is doodgegaan aan een ernstige, acute longontsteking veroorzaakt door de bacterie Pasteurella multocida. Omdat de doodsoorzaak van de eerste twee dieren nog niet duidelijk is, zijn deze dieren uitgebreider onderzocht dan het zwijn dat door Pasteurella is doodgegaan.

Bij alle dieren is uitgesloten dat ze leden aan klassieke varkenspest (KVP) of  porcine reproductive and respiratory syndroom (PRRSV). Bij de eerste twee onderzochte varkens is tevens uitgesloten dat ze leden aan varkensgriep (AI) of drager waren van het gen dat porcine stress syndroom veroorzaakt.

Bacteriologisch onderzoek van lever, longen en tonsillen gaf geen oorzakelijke bacteriële infectie die het overlijden kon verklaren.

Onderzoek van het oogvocht is gedaan bij twee wilde zwijnen: het dier met de acute longontsteking, en één van de andere twee dieren.  Hieruit bleek dat er uitgebreide spierschade was. De oorzaak van de spierschade is onbekend. Ook is niet duidelijk of de spierschade (mede) van invloed is geweest bij het doodgaan.

De aangetroffen veranderingen in macroscopie en histologie passen niet bij bekende varkensziekten als: eenzijdige longontsteking vaak aangeduid met de afkorting APP, de ziekte van Teschen of de mildere variant de ziekte van Talfan, Aujeszky, vlekziekte, Lawsonia, Brucellose, KVP of AVP. Meer informatie over deze ziekten is te vinden op de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren (https://www.gddiergezondheid.nl/dierziekten).

Van alle dieren is een stukje ingevroren milt naar Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad gestuurd om mogelijke nieuwe virussen op te sporen. Dit onderzoek zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Voor deze groep wilde zwijnen zijn  nu dus vele bekende varkensziekten uitgesloten en is er geen aanwijzing voor een gezamenlijke doodsoorzaak voor alle betrokken dieren zwijnen gevonden.

Meldt een in Gelderland verdacht dood gevonden zwijn op 06-53 14 72 04

Tekst: Jooske IJzer en Margriet Montizaan DWHC en Laura Schrauwen FBE Gelderland

Foto banner Wild zwijn: Bas Worm