Afrikaanse varkenspest bij twee wilde zwijnen in Tsjechië aangetoond.In de Tsjechische regio Zlin is Afrikaanse varkenspest (AVP) aangetoond bij twee wilde zwijnen. Dit gebied ligt 80 km van de Oostenrijkse grens. Rond het gebied is een 10 km beperkingsgebied ingesteld.

AVP is een zeer besmettelijke ziekte voor alle varkens, tam en wild. Voor de mens vormt AVP geen gezondheidsrisico. De mens kan wel een rol spelen bij de verspreiding van het virus naar andere gebieden. Varkens kunnen niet ingeënt worden tegen Afrikaanse varkenspest. Het is moeilijk om AVP in een wilde zwijnenpopulatie te bestrijden en een uitbraak bij gehouden varkens heeft vergaande gevolgen voor de varkenssector. Vandaar dat het zeer belangrijk is om een introductie van het virus in Nederland tegen te gaan.

Besmettingsroutes

Een varken/wild zwijn kan op verschillende manieren worden besmet:

  • Via direct contact met een besmet dier.
  • Via het voer, bijvoorbeeld via keukenafval en etensresten die onverhitte vleesresten van besmette dieren bevatten of daarmee in aanraking zijn geweest. Het gebruik van keukenafval om varkens te voeren is binnen de EU verboden. Andere mogelijkheden van besmetting via voedsel zijn via besmet slachtafval of via het, in besmette gebieden laten liggen van ontweidsel van geschoten wilde
  • Via materialen (laarzen, autobanden) die besmeurd zijn met virushoudend materiaal. Vooral bloed van besmette dieren vormt daarbij een risico.
  • Via een tekenbeet door een met virus besmette Ornithodoros teek. Deze tekensoort is vooralsnog niet in Midden- en Noord-Europa aangetroffen, wel in Spanje en de Kaukasus.

Preventieve maatregelen

Toeristen en mensen die in het veld komen kunnen het virus ongemerkt meenemen, bijvoorbeeld door het meenemen van varkensvlees/vleeswaren en varkensvleesproducten. Gooi nooit restanten van brood met varkensvleeswaren, of ander voedsel dat varkensproducten bevat, in de natuur. Ook al is de kans op overdracht via materialen niet heel groot, toch moet ook daar rekening mee gehouden worden. Het is dan ook belangrijk om deze zorgvuldig  met water en zeep te reinigen en goed te laten drogen.

Jagers wordt geadviseerd de nodige hygiëne in acht te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals:

  • Het dragen van wegwerp handschoenen en het wassen van handen met zeep en water na contact met een wild zwijn.
  • Het schoonspuiten van autobanden en het grondig reinigen van laarzen en wildbak, het wassen van de kleding op minimaal 60 graden.

Personen die varkens houden moeten contact met besmette varkens vermijden en hun wordt dan ook ten sterkste afgeraden om in besmette gebieden te gaan jagen. Het is overigens niet toegestaan om een geschoten wild zwijn mee te nemen uit een gebied waar een besmettelijke dierziekte zoals AVP heerst.

Bronnen: OIE;  Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Oostenrijk); dwhc.nl