Vogelgriep virus surveillanceBij in het wild levende vogelsoorten – helpt u mee?

Het streven is om in Nederland elk jaar tussen de 300 en 500 dode wilde vogels die in de natuur worden gevonden, te bemonsteren voor onderzoek op het voorkomen van vogelgriep virussen, of te wel aviaire influenza virussen (AIV). Sinds 2014, werken Sovon, het DWHC, de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Lelystad samen aan deze surveillance in opdracht van de overheid.

Het gaat bij deze AIV surveillance in eerste instantie om vogelsoorten waarvan is aangetoond dat zij een hoger risico lopen om met het hoog-pathogene aviaire influenza H5N1-virus (HPAI H5N1-virus) te worden besmet en dit virus over te dragen. Dit zijn in het bijzonder, maar niet alleen, de zogenaamde ‘doelsoorten’, opgenomen in de Bijlage II van het Besluit 2010/367/EU. In Nederland komen ca. 50 ‘doelsoorten’ voor. Op onderstaande pdf ‘Doelsoorten webversie A4’ kunt u zien welke vogelsoorten doelsoorten zijn.
In grove lijnen zijn dit de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep (AI):  eenden, ganzen,  zwanen, futen, meerkoeten, reigers, meeuwen, plevieren, strandlopers en snippen (zoals ruiters, grutto’s, kemphanen, wulpen, bokjes, en tureluurs), kraaiachtigen en roofvogels (zoals sperwers, valken en buizerds).

Wilt u meehelpen en een dode vogel insturen voor dit onderzoek?

Dan kunt u die melden bij Sovon of direct bij het DWHC. Er zal dan contact met u worden opgenomen, afhankelijk van soort en het aantal, door het DWHC of de NVWA (Zie pdf Schema vogelsterfte meldingen). In overleg met u wordt besloten of de door u gevonden vogel wordt opgehaald voor onderzoek. Het exemplaar wordt dan óf direct naar het WBVR gebracht voor het vogelgriep onderzoek, óf het gaat naar het DWHC voor onderzoek op ziekte- en doodsoorzaken, alsmede bemonstering voor het vogelgriep onderzoek bij het WBVR. Wordt u vogel door het DWHC onderzocht, dan ontvangt u een rapport met de bevindingen van het onderzoek bij het DWHC. Zo vergroot u uw kennis over wat zich afspeelt in de natuur!

Downloads