Gevonden dier langs A28 was wilde wolfDe wolf die begin maart langs de A28 ter hoogte van Veeningen (provincie Drenthe) dood werd aangetroffen, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Duitsland. Het gaat om een gezond jong mannetje van ongeveer 1 ½ jaar oud uit de roedel “Cuxhaven” ten noorden van Bremen, in de deelstaat Nedersaksen. Dat blijkt uit DNA-analyse.

Het Dutch Wildlife Health Centre van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in samenwerking met Wageningen Environmental Research (Alterra) de sectie uitgevoerd. Het jonge dier was in goede conditie en woog 41,5 kg. In maagresten zijn sporen van een haas aangetroffen. In het darmkanaal waren lintwormen aanwezig. De afstand tot de plaats waar het dier begin maart dood werd aangetroffen is hemelsbreed ongeveer 200 kilometer.

Herkomst

Door Wageningen Environmental Research zijn DNA-analyses uitgevoerd om de soort en herkomst van het dier te bepalen. Uit de analyses kwam naar voren dat het gaat om een wolf. Vanuit de samenwerking met het Duitse Senckenberg Research Institute werd vastgesteld dat er een volledige DNA-match was met een wolf die in oktober 2016 is waargenomen op basis van een keutelmonster in het noorden van de deelstaat Nedersaksen, nabij Cuxhaven. De dood gevonden mannelijke wolf is dus afkomstig uit de Duitse Cuxhaven-roedel.

Sinds 2012 liep in de regio Cuxhaven een wolvin. Een wolvenpaar is hier voor het eerst gezien in 2014. Zowel in 2015 als in 2016 zijn in de regio Cuxhaven welpen geboren. De 1,5 jaar oude, dood gevonden wolf in Veeningen is dus waarschijnlijk een welp uit het eerste nest van dit wolvenpaar in 2015.
In de deelstaat Nedersaksen leven meerdere wolven, zowel roedels, paartjes als solitaire wolven. Informatie over de verspreiding van de wolven in de deelstaat Nedersaksen is te verkrijgen via deze link naar wolvenverspreidings-overzicht in Nedersaksen (bron:www.wildtiermanagement.com).

Maaginhoud

Wageningen Environmental Research en DWHC hebben de maag- en darminhoud van het dier onderzocht. De maaginhoud woog 190 g en bevatte vacht en skeletfragmenten. Aan de hand van skelet onderdelen kon worden bepaald dat de wolf een Europese haas (Lepus europaeus) had gegeten. Aan de hand van aangetroffen lintwormen (Taenia cervi) in het darmkanaal, kon worden vastgesteld dat de wolf ook een ree (Capreolus capreolus) heeft gegeten.

Afwikkeling wolvenschade

Vermoeden van schade door de wolf kan gemeld worden bij Bij12 – Unit Faunafonds, kennis- en adviescentrum voor faunaschade door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren (http://www.bij12.nl).

Meer informatie

Over provinciaal beleid in de provincie Drenthe met betrekking tot de wolf:
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurbeleid-regels/wolf-drenthe-0/

Over onderzoeken ten aanzien van wolven in Nederland bij Wageningen Environmental Research (Alterra):
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Wolven-1.htm