Microscopisch onderzoek geeft aanvullende aanwijzingen; doodsoorzaak vinvis was aanvaring.Persbericht van de Universiteit Utrecht

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht hebben aangetoond dat er acute bloedingen, te interpreteren als blauw plekken, in de gestrande vinvis te Scheveningen zijn gevonden. Dit blijkt uit het histologische onderzoek van weefsels welke verzameld zijn tijdens de stranding van deze 17 meter lange walvis. Dit bevestigt het eerdere vermoeden dat de vinvis nog leefde toen het een harde klap heeft gekregen. De meest waarschijnlijke doodsoorzaak blijft dus een aanvaring.

vinvis strand

Foto: Joop Fama

Tijdens de sectie werd al duidelijk dat het dier een waarschijnlijk acute dood is gestorven. Dit werd versterkt door de vondst van een volle maag en darmstelsel, dat betekent dat het dier vlak voor de dood nog heeft gefoerageerd. Dit, gezamenlijk met een goede voedingstoestand en de gevonden bloedingen maakt het zeer waarschijnlijk dat het dier door een aanvaring om het leven is gekomen.  De histologie heeft tevens bevestigd dat de vinvis meerdere lever abcessen had, waarin overblijfselen en eitjes van parasieten zijn gevonden. De exacte oorsprong van de abcessen, welke waarschijnlijk een bacteriële of schimmel infectie is, zal nader worden onderzocht. De afwijkende lever kan de vinvis zodanig verzwakt hebben, dat deze kwetsbaarder is geworden voor een aanvaring met een schip.

Verdere vondsten

Hoewel de verre staat van ontbinding het vinden van afwijkingen moeilijk maakt zijn in de longen, het hart, de maag, de darmen en het ruggenmerg verder geen abnormaalheden aangetroffen. In de nieren werden wat mineralisaties aangetroffen, maar deze afwijkingen waren waarschijnlijk niet zodanig dat ze het functioneren van het dier hebben beïnvloed. Maag en delen van de darm zullen nader worden onderzocht op inhoud door IMARES, onderdeel van Wageningen UR.

Op de boeg

Het is zeer aannemelijk dat ook deze vinvis op de boeg van een schip richting Nederlandse wateren is getransporteerd. Gebroken ruggenwervels, de staat van ontbinding en de vindplaats van het karkas maken dit waarschijnlijk. De afgelopen drie jaren is er in ieder jaar een vinvis de haven van Rotterdam binnengevaren op de boeg van grote containerschepen. Ook deze vinvissen zijn onderzocht door onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde, waaruit naar voren is gekomen dat het bij twee van de drie dieren aannemelijk was dat de aanvaring in het leven had plaatsgevonden. Ook deze vinvissen waren relatief jong (nog niet volwassen) en werden ieder in de zomermaanden gevonden. De toekomst zal uitwijzen of we van toeval kunnen spreken, of dat dit een aanhoudend fenomeen is.

Meer informatie:

Marieke Veldman, afdeling Communicatie & Marketing faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, (030) 253 3430, m.m.veldman@uu.nl.

vinvis strand

Foto: Joop Fama